Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат през 2015 г.

opendata-favicon

С РМС 103 от 17 февруари 2015 г. беше приет списък с набори от данни, които да се публикуват на Портала за отворени данни през 2015 г.