Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат през 2016 г.

opendata-favicon

С РМС 214 от 2016 г. беше приет списък с набори от данни, които да се публикуват на Портала за отворени данни през 2016 г., съгласно графика в решението от съответните отговорни администрации.