Инструкции за инструмента за автоматизирано качване на данни на Портала за отворени данни

Инструкции за инструмента за автоматизирано икачване на данни в Портала за отворени данни


Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат през 2016 г.

С РМС 214 от 2016 г. беше приет списък с набори от данни, които да…


Закон за достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация