• opendata-favicon

  Списък с набори от данни по приоритетни области, които ще се публикуват на Портала за отворени данни до края на 2017 г.

  С Решение № 436 на Министерския съвет от 2017 г. беше приет Списък с набори от...

  август 08, 2017
 • opendata-favicon

  Инструкции за инструмента за автоматизирано качване на данни на Портала за отворени данни

  Инструкции за инструмента за автоматизирано икачване на данни в Портала за отворени данни

  септември 09, 2016
 • opendata-favicon

  Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат през 2016 г.

  С РМС 214 от 2016 г. беше приет списък с набори от данни, които да...

  юли 07, 2016
 • opendata-favicon

  Закон за достъп до обществена информация

  Закон за достъп до обществена информация

  юли 07, 2016